chinafinn – 几块蜜蜡琥珀

【编者按】chinafinn最近对蜜蜡琥珀有兴趣。上传几块供大家共赏。

chinafinn:

蜜蜡琥珀 5,1 g. 应该是天然的,未处理的.

1
2
3

纯蜜蜡琥珀加热成型处理的,28 g

4
5
6

蜜蜡琥珀 24,4 g. 应该是天然的,未处理的

7
8
9
10
11

Leave a Reply